به بهانه ی انتخابات!

بر همه مبرهن است که اولین قدم برای کاندیدا شدن در هر انتخاباتی گرفتن چند عکس خوب با ژستهای خوب تر است:

اول: علاوه بر رعایت هارمونی رنگ ها اصل کنتراست را در لباس پوشیدن فراموش نکنید. ما که هرچه به این والده ی فهیممان گفتیم گوش نکرد که نکرد.

شنل قرمزی معاصر


دوم: ژست خوب می تواند تاثیر به سزایی در گیرایی عکس شما داشته باشد. در همین راستا نگاه دوخته به زمین فراموش نشود که شما را بسی حیامند و آزرمگین! نشان می دهد.

ژست


سوم: پاری وقتها نگاه دوخته به آسمان و دورناک! هم خالی از لطف نیست و نشان دهنده ی توجه شما به افقهای دوردست و اهداف متعالی است.

 

موهای ژولی پولی

 

چهارم: یخده عشوه و ناز هم به اندازه ی لازم و به عنوان چاشنی توصیه می شود.


امان از این مینی ژوپ های کوتاه!


پنجم: تکیه بر دیوار یا درخت هم در عکس اکیدا توصیه می شود.

اگر دیدی کودکی بر دیواری تکیه کرده...

 

ششم: از انجا که ژست در دست گرفتن اجسام از قبیل شاخه ی گل و تنه ی درخت و از این قبیل به شدت دمده شده به فکر در دست گرفتن یک شی تازه و بکر باشید.

خدا به این عروسک بیچاره رحم کند

 

هفتم: به هاله ی نور هم عمرا فکر نکنید که ما تجربه اش را داشتیم. مستعمل است و ناکارآمد.

نورانی

 

هشتم: خلاصه اینکه به ما بچه ها رای بدهید که آینده از آن ِ ما است.

شعار

 

/ 2 نظر / 141 بازدید
پریا

زنده و سلامت باشه این کوچولی نازی نازی و آینده اش روشن. آینده ی همه روشن... چقدر شبیه داییشون می باشن که ما زیارت کردیم!

فرشته

kheili naze mashala che lebasaye khoshgeli!ishala movafagh bashin hamishe