عروسک ما و عروسکهاش


کایوت: امان از این دخمره
به خدا من دخمرم! نگاه به لباس پسرونه ام نکنین. از شاهکارهای مامان جونمه.

 


 

ماماننننن!
حرفمو باور نمی کنین؟

 ما که هنوز نفمیدیم تو آقا ماره ای یا خانوم ماره؟
تو یه چیزی بهشون بگو!

 مامانم بمیره برام که مظلومیت از نگاهم می باره
به جون همین یه دونه مارم راست می گم.

 دیدید راست می گفتم؟
خودمونیما! مامان من با همه ی اهن و تلپش هنوز نمی دونه یه دختر خانوم مامانی و خوشگل مثل من عروسک می خواد نه حیات وحش!

جوووووووو
زکی! جوجه که این شکلیه. پس چرا مامان من همه اش به من می گه جوجه؟

 
نه! واقعا چرا؟
خدا وکیلی! شما بگین! من شکل جوجه ام؟

 


تفکر می کنیم!
خدایا تو خودت شاهدی که من نه کرک و پر دارم، نه جیک جیک می کنم. من فقط اشتباهی جوجه ام...

 


پی نوشت: در ۵ عکس نخست، دخترک ما لباسهای نوزادی پدرش را به تن دارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید