کشف

 عید مال بچه هاست...

سال نو که می شود
آدم بزرگها
غصه می خورند که
کهنه تر شدند
یک بهار پیرتر شدند

سال نو که می شود
خوش به حال هرکه کوچک است...


راحیل

/ 0 نظر / 12 بازدید